Hyundai Hà Tĩnh
Bảng giá Dự toán chi phí Hỗ trợ trả góp Hướng dẫn thủ tục
Grand i10 sedan
Grand i10 sedan
Dự toán chi phí
I10 Sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn 380.000.000 VNĐ
I10 Sedan 1.2 MT 425.000.000 VNĐ
I10 Sedan 1.2 AT 455.000.000 VNĐ
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Dự toán chi phí
Accent 1.4 MT 475.000.000 VNĐ
Accent 1.4 AT 505.000.000 VNĐ
Accent 1.4 AT Đặc Biệt 545.000.000 VNĐ
All New Elantra
All New Elantra
Dự toán chi phí
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 599.000.000 VNĐ
Elantra 1.6 AT Đặc Biệt 669.000.000 VNĐ
Elantra 2.0 AT Cao Cấp 729.000.000 VNĐ
Elantra N-line 799.000.000 VNĐ
All New Tucson
All New Tucson
Dự toán chi phí
Tiêu Chuẩn 825.000.000 VNĐ
Xăng Đặc Biệt 925.000.000 VNĐ
Dầu Đặc Biệt 1.030.000.000 VNĐ
Turbo 1.020.000.000 VNĐ
Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10
Dự toán chi phí
I10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn 360.000.000 VNĐ
I10 Hatchback 1.2 MT 405.000.000 VNĐ
I10 Hatchback 1.2 AT 435.000.000 VNĐ
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Dự toán chi phí
Santa Fe 2.5 Xăng 1.030.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.2 Dầu 1.130.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp 1.240.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.5 Dầu Cao Cấp 1.340.000.000 VNĐ
Creta
Creta
Dự toán chi phí
1.5 Cao Cấp 730.000.000 VNĐ
1.5 Đặc Biệt 670.000.000 VNĐ
1.5 Tiêu Chuẩn 625.000.000 VNĐ
All New Stargazer
All New Stargazer
Dự toán chi phí
Stargazer 1.5 AT Tiêu Chuẩn 575.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Đặc Biệt 625.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 675.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 6 Ghế 685.000.000 VNĐ
0911 937 666

0911 937 666