Hyundai Hà Tĩnh

CÔNG TY CP Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC - Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam tại Hà Tĩnh

Tên công ty:

CÔNG TY CP Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC

Tên tiếng anh:

 

Tên viết tắt:

Hyundai Hà Tĩnh

Địa chỉ:

Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

   

Show room:

Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Email:

phongmkt@hyundaihatinh.com.vn

Điện thoại:

0911 937 666

Website:

www.hyundaihatinh.com.vn

 

 

0911 937 666

0911 937 666

Facebook Pixel