Hyundai Hà Tĩnh
Bảng giá Dự toán chi phí Hỗ trợ trả góp Hướng dẫn thủ tục
Grand i10 sedan
Grand i10 sedan
Dự toán chi phí
I10 Sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn 380.000.000 VNĐ
I10 Sedan 1.2 AT 455.000.000 VNĐ
I10 Sedan 1.2 AT STD 425.000.000 VNĐ
All New Elantra
All New Elantra
Dự toán chi phí
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 599.000.000 VNĐ
Elantra 1.6 AT Đặc Biệt 669.000.000 VNĐ
Elantra 2.0 AT Cao Cấp 729.000.000 VNĐ
Elantra N-line 799.000.000 VNĐ
All New Tucson
All New Tucson
Dự toán chi phí
TUCSON 1.6 T-GDI 1.055.000 VNĐ
TUCSON 2.0 CRD-I 1.060.000.000 VNĐ
TUCSON 2.0 MPI ĐẶC BIỆT 955.000.000 VNĐ
TUCSON 2.0 MPI BẢN THƯỜNG 845.000.000 VNĐ
STARGAZER X
STARGAZER X
Dự toán chi phí
Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10
Dự toán chi phí
I10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn 360.000.000 VNĐ
I10 Hatchback 1.2 AT 435.000.000 VNĐ
I10 Hatchback 1.2 AT STD 405.000.000 VNĐ
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Dự toán chi phí
Santa Fe 2.5 Xăng 1.055.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.2 Dầu 1.155.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp 1.275.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.5 Dầu Cao Cấp 1.375.000.000 VNĐ
Creta 2023
Creta 2023
Dự toán chi phí
1.5 Cao Cấp 740.000.000 VNĐ
1.5 Đặc Biệt 690.000.000 VNĐ
1.5 Tiêu Chuẩn 640.000.000 VNĐ
All New Stargazer
All New Stargazer
Dự toán chi phí
Stargazer 1.5 AT Tiêu Chuẩn 575.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 675.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 6 Chỗ 685.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Đặc Biệt 625.000.000 VNĐ
Palisade
Palisade
Dự toán chi phí
CUSTIN
CUSTIN
Dự toán chi phí
hyundai-venue
hyundai-venue
Dự toán chi phí
IONIQ 5
IONIQ 5
Dự toán chi phí
All new Accent
All new Accent
Dự toán chi phí
0911 937 666

0911 937 666